Hayal et, gerçekleşsin.


Grata Non Grata (GNG) 2002 yılında kuruldu.
GNG, hizmet verdiği kurum ve markaların iletişim ve tanıtım faaliyetlerini, bütünleşik bir iletişim süreci olarak kurgular ve yönetir.
GNG gerçek ve hayal ilişkisine dayalı marka mimarisi tasarımı, 360 derece pazarlama iletişimi, medya planlaması, etkinlik yönetimi, sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama yönetimi vb. tüm faaliyetlerini, her bir müşterisi için farklılaştırarak tasarlar ve uygular.

Reklam: İlgi, algı, etki, sonuç.

GNG sorgular, planlar, hedefler ve yapar.
Bütünü detaylardan okur; detaylarda boğulmaz, detaylardan vazgeçmez, kendisini geliştirir ama başkalarını tekrarlamaz. Farklı, özgün ve içselleştirilmiş sonuç odaklı işler yapar, hedefinde her zaman müşterisinin müşterisi yer alır.

Neler Yaparız Neler...


  Marka Mimarisi
  GNG ürünün; markaya dönüşebilmesinin ilk adımı olan marka mimarisini tasarlar, uygular ve yönetir.
  Yeni bir ürünün markaya dönüşebilmesi doğrultusunda, anlam/biçim ilişkisi üzerinden kurumsal görsel kimliği tasarlar...


  Marka Stratejisi
  GNG, marka bilinirliğini artırmaya dönük farkındalık ve satış odaklı pazarlama iletişim faaliyetlerini tasarlar, müşterisinin marka değerini korumak ve geliştirmek için stratejiler hazırlar, müşteri sadakatinin sağlanmasına ve oluşan pozitif algının satın alma davranışına dönüşmesine yönelik kampanyalar tasarlar ve uygular. 


  Mecra Stratejisi
  Markanın iletişim hedeflerine ulaşmasını sağlayacak medya stratejileri hazırlar, (gazete, televizyon, radyo, açıkhava, dijital, sosyal medya vb.) Oluşturulan medya planlaması çerçevesinde medya rezervasyon ve satınalmalarını gerçekleştirir.


  Etkinlik Stratejisi
  Proje kurumsal içeriğini hazırlar, görsel konseptini tasarlar, etkinlik aşamalarını tüm detaylarıyla birlikte tek merkezden planlar, yönetir ve yürütür.